Archive - January 2017

Bolestan čovek može doprineti sopstvenom izlečenju

alternativna medicina

Svaka osoba može najviše  sama da doprinese svom zdravlju. U telu svakog čoveka nalaze se  prirodni isceliteljski mehanizmi, koje svaki čovek dobija rođenjem.Iz tih razloga svako ko je bolestan, a želi da ozdravi  mora da  promeni životne navike i radi  na uspostavljanju novog načina života, i na taj način doprinese svom zdravlju

Brojne bolesti su od svetske zdravstvene organizacije priznate kao psihosomatske. Ni jedna bolest ne dolazi iznenada. Većina  obolelih  može da zna šta je to što se dešavalo u njihovom životu i uslovilo i pospešilo neku bolest. Zato oboleli treba da koriguju štetne faktore koji su uticali na narušavanje  njihovog zdravlja.

Svako od nas treba da vodi računa o vlastitim zdravlju, pa samim tim i da sluša savete.

Poznato je da zbog emotivnih problema može doći do zdravstvenih problema.

Doivoljno kvalitetnog sna, konzumiranje zdrave hrane i pića, redovna fizička aktivnost,odricanje od alkohola i pušenja, sređeni porodični odnosi,umereni fizički i umni rad, negovanje mentalnog zdravlja su preduslovi za dobro zdravlje. Naporan rad, neprekidna izloženost stresu i trka za novcem takođe mogu dovesti do ozbiljnog narušavanja zdravlja.U svemu treba biti umeren i naučiti da se cene prave vrednosti u životu.

Iako medicina iz dana u dan sve više napreduje, uporedo sa tim napretkom javlja se  i porast broja obolelih ljudi, što ukazuje na potrebu  da se preispitaju postojeće metode lečenja , i pronađju efikasniji  načini lečenja određenih bolesti i  zdravstvenih tegoba , uz  potrebno preventivno delovanje.

Prirodan način lečenja star je koliko i čovečanstvo. Savremena medicina potekla  je iz narodne medicine, ali se tokom  svog razvoja udaljila od svog izvora i usvojila opšti pristup bolesniku, kroz pojedinačne delove fizičkog tela, pri tom  zanemarujući čovekovu celovitost i različitost – da za  istu bolest, kod dve različe osobe, istim metodama se ne postižu i isti rezultati.

Zadnjih godina sve veći broj lekara u svetu prihvata holistički pristup zdravlju.U zemljama severne Amerike i zapadne Evrope  klasična medicina se sve više udružuje sa alternativnom medicinom kao što su fitoterapija, akupunktura, homeopatija, hiropraktika.

Holistički pristup se zasniva na principu da se savaka osoba posmatra kao celina i da se simptomi posmatraju kao uzroci.Tretiranjem uzroka, nestaju posledice. Čitavo telo će se vratiti  u balans i osoba je ponovo zdrava i spremna za normalno funkcionisanje.

Danas sve više lekara u svojoj praksi koristi  holističke pristupe.

Svako od nas je aktivni graditelj sopstvenog  zdravlja. Usvajanjem zdravih navika i vođjenjem računa o sebi, kako na duhovnom tako i na fizičkom planu, činite dobro sebi, prevenirate bolest, a u slučaju pojave bolesti  olakšavate lečenje.

Živite zdravo i u skladu sa sobom i prirodom. Isceljenje se, postiže kad se iscele i duša i telo!