Šta je alternativna medicina

alternativna medicina

Alternativna medicina kombinuje razne tehnike i metode lečenja koje se razlikuju od konvencionalne medicine, i zasniva se na uverenju da na bolesti utiču  neravnoteže u telu. Cilj alternativne medicine je da uspostavi tu ravnotežu. Sveobuhvatan tretman je fokusiran na naše telo, um, emocije i duh, to jest  uključuje ljude kao celinu  i sledi princip samoizlečenja.

U upotrebi alternativna medicina je već dugi niz vekova, i danas je veoma razvijena. Nove metode lečenja, zasnovane su na novim saznanjima i percepciji čoveka kao celine. Sve više je u upotrebi za različite tretmane. Ovaj vid lečenja  koriste ljudi širom sveta.

Razne metode alternativne medicine pogodne su za lečenje osoba sa manjim ili većim zdravstvenim problemima ili bolestima, za osobe koje su prevazišle određene bolesti, za osobe za koje je zvanična medicina rekla da su neizlečivi, za ljude koji žele da  održe svoje zdravlje  na maksimalnom nivou.

Jednom rečju  pogodna je za sve one koji žele svoje telo u celini da izleče i vrate u ravnotežu, i na taj način spreče pojavu novih bolesti.

Dok zvanična medicina ide isključivo na otklanjanje simptoma, alternativna medicina traži uzrok bolesti . Činjenica je da alternativna medicina nije zvanično prihvaćena kao medicinsko lečenje  ali je podržana  od strane moderne medicine.

Iako sve alternativne metode nisu naučno dokazane , dugogodišnje iskustvo je pokazalo da stopa uspešnosti tretmana ide i do 90%, a neželjenih efekata nema. Zato je alternativna medicina  veoma popularan način lečenja.

Tretirajući um, telo i dušu pacijenta, alternativci imaju holistički pristup  svakom pacijentu.

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, tradicionalni način lečenja koristi između 65 i 80 odsto stanovništva. Danas je alternativna medicina  u razvijenim zemljama sveta uobičajen način terapije bolesnih osoba.

Prednost  alternativne medicine je  u tome što nije  škodljiva, jeftinija je, i pre svega ne leči bolest već pacijenta.

Dugi niz godina nauka je  bila prilično skeptična kad je u pitanju alternativna medicina, ali  zadnjih godina to je  počelo da se menja.

Ono što naučnici u poslednje vreme naglašavaju je, da je prevencija ključ  za zdrav život i da način života može povećati ili smanjiti rizik od nastanka mnogih bolesti. Stoga alternativna  medicina stiče sve veću popularnost, jer se bazira uglavnom na prevenciju  a ne na izlečenje. Ona ljudima preporučuje  zdraviju ishranu, više fizičke aktivnosti i  odabir zdravih životnih navika.