Archive - July 2016

Kvantna dijagnostika- analiza celokupnog organizma za samo 1 čas

kvantna medicina

Kvantna medicina sve više osvaja svet. Lekari koji dugi niz godina  proučavaju, a ujedno se i bave klasičnom akupunkturom i homeopatijom prepoznali su mogućnosti kvantne medicine  i uspešno je koriste. Kvantna medicina je spoj tradicionalnih znanja i najnovijih dostignuća nauke.

Kvantnu  medicinu spravom nazivaju medicinom 21. veka. Sve bolesti prema kvantnoj medicini nastaju usled promene frekvencija i elektromagnetnog polja organizma. Pomoću kvantne medicine može se detektovati i najmanja promena u organizmu, sa visokom preciznošću, što pacijentima omogućava blagovremenu terapiju. Drugim rečima kvantna medicina je garancija za dobro zdravlje, u smislu   prevencije, dijagnostike i terapije kod brojnih obolenja.

Treba naglasiti da kvantna medicina tretira celokupni organizam, potpuno je neinvazivna metoda, bez ikakvog štetnog delovanja na organizam. Takođe ovaj metod lečenja mogu  koristiti svi, bez obzira na godine starosti, pol, vrstu zdravstvenih tegoba koje imaju. U veoma kratkom vremenskom roku od jednog sata,  dobijaju se brojne informacije o zdravstvenom stanju pacijenta, kao i svim organima i organskim sistemima. Kvantni aparat  registruje promene u elektromagnetnom polju i talasima pacijenta  i prekid informacija na ćelijskom nivou, mnogo pre pojave jasnih simptoma. Pregled  omogućava registrovanje prisustva virusa, alergena, bakterija, parazita, upalnih, degenerativnih i drugih procesa. Nakon  pregleda na kvantnom aparatu, na osnovu dobijenih informacija  lekar  ima  mnogo  jasniju sliku o zdravstvenom stanju pacijenta. Ovako detaljno sagledavanje omogućava veliki izbor terapije.

Pomoću kvantne medicine precizno se mogu dijagnostikovati obolenja dojke, štitne žlezde, srca, krvnih sudova, pluća, bronhija, želuca, creva, jetre, pankreasa, bubrega, prostate, uterusa, jajnika, kičme, zglobova, mozga …

Suština  kvantne dijagnostike je pronalazak uzroka promena u organizmu sa ciljem preporuka za pravilnu metodu oporavka.

Suština  kvantne terapije je  posticanje sopstvene  vitalne energije za samoiscelenje organizma pomoću delovanja prirodnog zračenja male snage na koje je čovek već naviknut tokom evolucije.

Pomoću kvantne terapije, organizam obnavlja svoj veliki borbeni potencijal, svoju sposobnost  za samoizlečenje.

Kvantna medicina postala je sve pristupačnija i ima sve više pristalica i u zvaničnoj medicini.

Ovakav holistički pristup dijagnostike i terapije na prvom mestu tretira celokupnog čoveka a tek onda se usmerava na pojedine simptome ili bolest.

Balans Medika Beograd  je mesto gde možete zakazati  pregled kod  dr Tatjane Lalić, licenciranog lekara kvantne medicine i homeopatije.

Telefoni za zakazivanje : 011 322 68 26 i 064 551 50 50