Archive - May 2015

Šta je hiropraktika

HIROPRAKTIKA NAMEŠTANJE ZGLOBOVA

Najpopularnija grana alternativne medicine  hiropraktika leči prirodnim putem, bez medikamenata i operacija. Reč hiropraktika potiče od dve grčke reči, cheir  i prato što u prevodu glasi  nameštanje  rukama. Ova grana alternativne medicine nastala je 1985 godine u SAD, a njen osnivač je  doktor Daniel David Palmer.

Hiropraktika spada u savremene zdravstvene discipline, koja se bavi uspostavljanjem i odrzavanjem zdravlja pomocu manipulacije kicme i njenih struktura.Priznata je u mnogim razvijenim državama u svetu, a primenjuje se u preko 100 država. S obzirom na broj ljudi koji imaju bolove u leđima, hiropraktika je veoma brzo postala najpopularnija metoda tradicionalne medicine u svetu.  Čak 60 % ljudi u svetu se leči hiropraktikom. Hiropraktika predstavlja jedinistveni sistem znanja, dijagnostike i lečenja koji se na isti način praktikuje u celom svetu.

Hiropraktika kod mnogih izaziva podozrenje jer ovu metodu poistovećuju sa  kostolomstvom, u čemu greše. Terapija nameštanja zglobova ili hiropraktika je potpuno  bezbedna, bezbolna i bezopasna  po pacijenta. Postoji više tehnika hiropraktike, a koja će se primeniti zavisi od stanja koje se tretira. Trajanje jedne terapije može biti od par minuta do jednog časa. Često se u cilju postizanja što boljih rezultata  kombinuju hiropraktika i fizioterapija. Za svakog pacijenta određuje se posebna terapija.

Hiropraktičar ima zadatak da pronađe i otkloni svaki mehanički pritisak kosti koja je izmeštena iz normalnog položaja ili mišićnog spazma, koja za posledicu ima poremećaj funkcije nervnog sistema. Na ovaj način dolazi do normalizacije funkcije nerava i do normalizacije rada organa čiju funkciju nervi regulišu.

Vraćanje kosti u normalan položaj, opuštanje mišića i otklanjanje pritiska sa nerva ublažava bolove i uspostavlja se normalna funkcija obolelog tkiva ili organa.

Hiropraktika je priznata za najefikasniji način lečenja bolova u leđima i vratu, nastalih kao posledica trauma ili akutnih stanja vezanih za kičmu.  Ukoliko imate sledeće simptome:glavobolju, migrenu, vrtoglavicu, zujanja u ušima, pad koncentracije i ravnoteže, bolove u leđima i vratu, diskus herniju, krivu kičmu, okoštavanje kičme i zglobova, trnjenje u rukama i nogama, osećaj ukočenosti u leđima, sportsku povredu  hiripraktika je pravi izbor.

Hiropraktika može biti od velike pomoći u stanjima u kojima je  konvencionalna medicina  relativno manje uspešna.

 

Akupunktura savršena medicina

Šta je akupunktura?

Akupunktura je vrsta medicinske nauke nastala na Dalekom Istoku pre više od 5.000 godina. Danas je akupunktura sastavni deo savremene medicine skoro u celom svetu.
Za razliku od zvanične, oficijelne, alopatske medicine koja se bavi lečenjem nekog organa, akupunktura se bavi otkljanjanjem uzroka bolesti ili problema. Tako ona ima značajno drugačiji pristup ljudskom telu koji se ogleda u posmatranju energetskih tokova tzv.meridijana na telu čoveka. Energetski tokovi – MERIDIJANI imaju jedinstvena pravila koja važe za sve ljude, kako na Istoku tako i na Zapadu.

Akupunkutura ima cilj da energetski protok kroz telo drži u stabilnoj ravnoteži, kako do bolesti ne bi došlo, pa je uobičajeno da se za akupunkturu koristi izraz preventivna medicina. To ne znači da je akupunktura samo alternativna medicina, iako je ona i to, već je nauka u punom smislu reči. Treba znati da studije akupunkture u Kini traju jednako kao i studije zvaanične medicine.

NAUKA STRA VIŠE OD 5.000 GODINA – DREVNA NAUKA

Prva saznanja o akupunkturi stara su hiljadama godina u nazad. Zato se za akupunturu kaže da je drevna nauka.
Kineski, Žuti Car, zabrinut zbog velike smrtnosti stanovnišva izdao je naredbu da se ljudsko telo sistematski ispita, kako bi se moglo lečiti. U tu svrhu je odobrio da se na najtežim zločincima rade eksperimenti , bez ikakvih ograničenja u smislu humanosti.
Na kažnjenicima i zločincima su ispitivali različite reakcije tela i to od površine kože pa prema unutrašnjim organima i pratili reakcije tela preko pulsa i raznih disajnih parametara te tako donoslili zaključke koji se i danas priznaju kao ispravni. Tako su otkriveni energetski putevi – meridijani i akupunkturne tačke na njima.
Interesantno je napomenuti da se u to vreme u Kini, medicinom bavili samo velikodostojnici, ali se znanje prenosilo i širilo, pa se narod počeo baviti ovom vrstom lečenja, a akupunktura postala narodna medicina.Ljude iz naroda koji su se njome bavili zvali su – bosonogi lekari.

Kako funkcioniše akupunktura?

Pošto su otkrivene akupunkturne tačke nastavilo se sa njihovim proučavanjem. Nakon dugo vremena došlo se do zaključka da se tačke međusobno povezane po meridijanima tj. energetskim kanalima, da su raspoređene anatomski i precizno po meri svakog čoveka.
Povezujući tačke i prateći njihove energetke tokove, zaključili su da svaki organ u ljudskom telu ima svoje merdijane i na njima tačke kojima se manipuliše određenom stimulacijom i tako se bolest leči ili spreči.
Takođe su uvideli da ove tačke koje izlaze na površinu kože u stvari predstavljuju kontakt između čovekovog tela i njegovog okruženja, odnosno između mikro i makro kosmosa, da je čovek sastavni deo svega oko sebe, pa i kosmosa u celini u svoj njegovoj bezkonačnosti. Na osnovu ovakvih razmišljanja stvorena je čitava filozofija – TAOIZAM, čija teorija je polazna osnova za bavljenje akupunkturom.
Prema ovoj teoriji mikro i makro kosmosom upravlja energija , Qi – Či, koja predstavlja jedinstvo proisteklo iz dualizma. Prema ovoj drevnoj kineskoj filozofiji i kosmos i svet u njemu počiva na suprotnosti, odnosno na energijama, koje se prepliću čineći ravnotežu koja je, ustavri energija ČI. Či se ispoljava u dva oblika plus JANG i minus JIN.
JIN i JANG se međusobno smenjuju, dopunjuju i prepliću čineći jedinstvo ČI.
Či teče kroz meridijane , energetske tokove kojih ima 14 raspoređenih 6 (šest) sa leve i 6 (šest) sa desne strane, plus 2 (dva) meridijana koja idu sredinom tela i to po jedan sa prednje i zadnje strane tela.
Prema tipu energije koja teče kroz njih dele se na JIN i JANG meridijane. Na meridijanima se nalazi 365 osnovnih akupunkturnih tačaka, preko kojih se može manipulisati dodavanjem ili oduzimanjem energije, zavisno od toga da li je energija u tom meridijanu prisutna u većoj ili manjoj količini od optimalne. Uz glavne meridijane postoje i sporedni na kojima se takođe nalaze akupunkturne tačke raznih dubina kojih ima oko tri hiljade.
Kao što i sami možemo zaključiti, ovo je veoma složena i kompleksna nauka koja iziskuje veoma ozbiljan pristup.
Ova drevna nauka nas uči da sve bolesti nastaju zbog poremećaja ili smanjenog energetskog potencijala u pojedinim delovima tela ili organima.
Veoma je važno da se energija konstantno kreće kroz telo poput krvotoka jer svaki zastoj daje poremećaj energetske ravnoteže, koji vremenom vodi u bolest. To znači, da održavanje energije u stabilnoj ravnoteži i neometanom proticanju znači održavanje dobrog zdravlja.

Kako se primenjuje akunpuktura?

Ako govorimo o dijagnostici, stručnjaci za akupunkturu postave veoma preciznu dijagnozu na osnovu pulseva, koji se mere na radijalnoj arteriji leve i desne ruke. Pitiskom na puls, sa tri prsta na zglobu šake, akupunkturolog dobije odgovor o stanju svih organa u telu, o karakteru čoveka, njegovom psihičkom i emocionalnom stanju, o roditeljima, pa i precima, a veoma iskusan lekar može ispričati i snove koje pacijent sanja.Na istom mestu savremena medicina može izmeriti samo brzinu otkucaja srca.
Zanimljivo je, da će dijagnoza preko pulsa i metode zvanične medicine, koja koristi najsavremenija tehničko- tehnološka dostignuća u potpunosti poklopiti.
Akupunktura koristi veoma tanke igle, tanje od vlasi kose, za jednokratnu upotrebu. Igla ulazi bezbolno u telo, njome se manipuliše tako što akupunkturolog okreće iglu levo ili desno, oduzima ili dodaje energiju, čime menja energetski protok energije.
Moksibustija ili termoakupunktura
Moksibustija ili termoakupunktura je proces paljenja specijalno prerađene trave pelina, tzv. „moksa“, na akupunkturnu tačku da bi se pod dejstvom toplote pojačalo delovanje na oragan koji se leči.

Energetski kanali Jang i Jin
Jang (+) je energija muškog principa koja označava sunce, toplotu, suvo, aktivnost, brzinu, pritisak, svetlo, dom i pozitivnu energiju.
Jin (-) predstavlja ženski princip,mesec, hladnoću,vlagu, mrak, slabo, noć, mokro, zemlja i energija koja je suprotnost energiji janga.
Podela energija na Jang i Jin proizilazi iz ovih osobina i zakona njihove suprotnosti, koja stvara pulsacije što čine sam život.
Meridijani su simetrično raspoređeni i nalaze se na glavi, trupu, rukama i nogama.
Energija koja protiče kroz meridijane je živa, u stalnom pokretu i traje koliko i sam život.
Svaki meridijan ima sopstvenu putanju i određenu energetsku stanicu – akupunkturnu tačku. Meridijani su nazvani prema organu čije zdravlje čuva njihova blagotvorna energija.
U toku svakog dana, dvadesetčetiri sata, meridijanima proteče energija više desetina puta, prelivajući se iz meridijana Jang u meridijan Jin i obrnuto. Zato je deo jedne energije uvek prisutan u drugoj.

Slikovni prikaz ove energije je tao – znak, predstavljen talasom u krugu koji ga deli na obrnuto simetrične polovine, gde je jedna polovina crna sa belom tačkom, a druga bela sa crnom tačkom, što znači da ni jedna energija nije bez primesa druge.
Na meridijanima postoje tačke koje imaju zadatak da energiju jednog meridijana odvedu u drugi gde je potrebno, ili da samo oslobode meridijan suvišne energije. Taj proces zove se disperzija.
Obrnuto od navedenog je proces tonifikacije, koja podrazumeva dodavanje energije meridijanu.
Dobar akupunkurolog poznaje najdelotvornije tačke svih meridijana i preko njih uspeva da izvuče maksimum za pacijenta.
Sticanje znanja iz ove oblasti je dugotrajno i postiže se upornom vežbom i prirodnim osećajem tj. senzibilitetom.

MERIDIJANI – JIN i JANG

Postoji šest JIN meridijana koji su paraleno raspoređeni, sa obe strane tela. Takođe mu pripada prednji , medijalni meridijan, koji prolazi sredinom prednjeg dela tela.
Meridijani JIN-a su:
I – Meridijan Pluća sa 11 tačaka
II – Meridijan Slezina sa 21 tačkom
III – Meridijan Srce sa 9 tačaka
IV – Meridijan Jetre sa 14 tačaka
V – Meridijan Bubrega sa 27 tačaka
VI – Meridijan Gospodar srca i seksualnosti sa 9 tačaka
VII – Meridijan Prednji medijalni kanal (sud koncepcije) sa 24 tačke
Maridijana JANG-a takođe ima šest i oni su paraleni.
Nalaze se simetrično sa obe strane tela. JANG-u pripada i zadnji meridijan koji prolazi sudovima zadnjeg dela tela.
Nazivi ovih meridijana su :

I – Meridijan debelog creva sa 20 tačaka
II – Meridijan tankog creva sa 19 tačaka
III – Meridijan bešike sa 67 tačaka
IV – Meridijan žučne kese sa 44 tačke
V – Meridijan trostrukog grejača sa 23 tačke
VI – Meridijan želuca sa 45 tačke
VI – Zadnji medijalni kanal ili guverner sa 30 tačaka iguverner i sud koncepcije su povezani, ali nezavisni meridijani.

Svrha akupunkture

Svrha akupunkture je da se bez upotrebe lekova umanje zdravstvene tegobe uspostavljanjem energetske ravnoteže u organima. Taj postupak vodi i ozdravljenju. Koliko tretmana je potrebno da se reši neki problem nije moguće prognozirati. Zavisi od mnogo faktora. Pre svega od vremena koliko bolest ili problem postoji, da li je do sada tretiran i na koji način, kakvo je ukupno stanje oraganizma, da li je problem hroničan, akutni, degenerativni ili fizički…
Ipak, stručnjak akupunkturolog će pacijentu iskreno reći šta može da očekuje od tretmana kao i orijnataciono vreme za koje bi problem bio poboljšan ili rešen.
Akupunktura je široka nauka. Veliki broj lekara oficijalne, zvanične medicine, proširivali su znanja učenjem akupunkture i njenom primenom pomogli pacijentima, ne samo u oblasti u kojoj su se specijalizovali, već i šire.
Akupunktura se dopunjuje i nije smetnja drugim tehnikama i metodama koje predloži lekar.
Akupunkura je delotvorna u mnogim oblastima kao što su usporena cirkulacija, hormonski disbalans,nesanica, psihološki problemi.

Akupunktura je pomoć u radu jetre i bubrega, pomaže kod problema sa želucem kao što je gastritis,kolitis, pomaže kod hemoroida, impotencije, inkontinencije, umornih nogu, otečenih zglobova, problema sa ramenom, kolenima, kod gojaznosti,pomaže kod liftinga lica,drenaže lica i ulepšavanja.Tretmani na licu i koži nazivaju se akupunkturni fejslifting.

TRETMANE JAPANSKE AKUPUNKTURE RADI

TOMOKO TANUMA

ZAKAŽITE na tel.
011/26.26.920. i 060/40.40.548.

Pravo mesto, pravo vreme, prava stvar.

Kako?
– Upoznati sebe
– Verovati u sebe i svoju misiju
– Postaviti sebi ciljeve
– Ovladati svojim životom
– Naći svrhu života i živeti svrhovito

Potencijal postoji u svakom pojedincu i čeka da ga iskoristi.

Ako ne budemo ništa očekivali, nećemo ništa ni postići.

Kako aktivirati svoje misaone procese – SVOJE DUHOVNE MIŠIĆE – i kako iskoristiti svoju individualnu genijalnost. AJNŠTAJN je rekao da se svako dete rađa kao genije u bar jednom životnom području, samo ako ga uspe pronaći. Dokazano je da stepen inteligencije i kreativnosti koju osoba razvija direktno su proporcionalni količini i kakvoći poticaja koji prima um te osobe. Kao i svaki drugi mišić i naš „mišić“ kreativnosti, odnosno naš um, sve je jači što ga više vežbamo. I obrnuto, što se um manje koristi i potiče to je slabiji. ČITANJE PODSTIČE UM I MAŠTU VIŠE NEGO BILO ŠTA DRUGO. Koliko daleko će neko stići, zavisi od toga koliko prihvata i razvija svoju urođenu kreativnost.

Od prastarih vremena govori se o tome da je ljudski um deo MOĆNIJEG UMA, univerzalnog podsvesnog uma, beskrajne inteligencije, kolektivnog nesvesnog, super svesnog ili NADSVESNOG. Svi imamo NADSVESNI UM kojim se stalno služimo, ali u principu haotično.

NAŠ ENTUZIJAZAM I UZBUĐENJE, NAŠA INTUICIJA I SPOSOBNOST UVIDA, NAŠA KREATIVNOST I MAŠTA, KAO I MAŠTA I NADAHNUĆE POTIČU IZ NADSVESNOG UMA I ON IH NADGLEDA. TO OBILJE DAROVA NA DOHVAT NAM JE RUKE I MORAMO PRONAĆI NAČIN KAKO SE NJIME KORISTI.

GENIJALNOST je osobina koju niko ne zna protumačiti. Mnogi naučnici, metafizičari, filozofi, pesnici, pisci, slikari, muzičari priznali su da ne mogu objasniti kako dolaze do svojih ideja. Neki su izuzetni ljudi „priznali“ kako im je „nešto“ došlo od nekud i onada su to zapisivali i te ideje pretočili u pesme, romane, simfonije i druga muzička dela, slike i sl. Može se reći da je „ NADAHNUĆE“ drugi naziv za PORUKU NADSVESNOG DELA UMA KOJI JE U DODIRU SA ŠIRIM SVETOM NEGO LI SVESNI UM. Možda vam je ngde iznenada pala na pamet neka zamiso i posle nekoliko godina ili meseci, baš tu ZAMISAO ste sreli u fizičkom svetu tj. fizičkoj stavnosti. Zbog toga budite otvoreni da u sebi imate NEISCRPNI POTENCIJAL U OBLIKU ZAMISLI I „ GENIJALNOSTI“ i kako ste rođeni da budete izuzetni u nekoj oblasti svog života. Zamislite samo kako bi bilo kada bi ste mogli osloboditi tu moć.

PRILIKE – Svaki novi dan donosi novi početak. Niko nije ograničen na samo jednu priliku u životu. Ipak, PRILIKE neće trčati za vama, vi morate krenuti u potragu za njima. Prilike podležu Zakonu Univerzuma – zakonu UZROKA: PODSLEDICE .
Ako ih ne tražim, nećemo ih ni videti. Na Zapadu se reč neuspeh ne povezuje sa prilikom već sa strahom i strepnjom. Neuspeh je najviša odskočna daska prema uspehu jer otvara nove mogućnosti. Svaki čovek ima dovoljno sposobnosti, zamisli i mogućnosti da se obogati u svom životnom području i nikada ne iskoristi te mogućnosti, ne sledi svoje zamisli i ne vidi priliku. Ako čovek večno čeka „pravu“ priliku na kraju će reći: „ sad sam prestar/a“ i onda će kriviti nekoga drugoga, a onim uspešnim pripisivati će više „sreće“ ili bolje veze. NEMA TE SILE NA SVETU KOJA VAŠ NAPREDAK MOŽE ZAUSTAVITI TAKO POTPUNO KAO VI SAMI.
Prilike treba tražiti, a ne čekati. Kaže se „traži i naći ćeš“, a ne kaže se „čekaj i prilika će doći“.

ŠTO PRE MOŽETE, USKLADITE SVOJ ŽIVOT SA ČISTOM IDEJOM U SVOM UMU, KOJA ĆE SE PROŠIRITI DO STVARNE VELIČINE.
SVE ŠTO ODLUČITE DA RADITE I NA ČEMU ISTRAJNO BUDETE RADILI-SVE ĆE SE OSTVARITI. ONO NA ČEMU NE BUDETE RADILI NEĆE SE OSTVARITI.

Vaše su misli samo vaše, jedinstvene možete ih čuvati, menjati, deliti sa nekim i promišljati. Niko ne zna šta vi mislite i niko ne može ući u vaš um. Naš mozak može kontrolisati naše misli. Osećaj i oset može se doživeti samo ako doživite MISAO. Mislite na limun, osetiti ćete kiselo.
Ako uspete kontrolisati svoje misli , moći ćete odrediti svoje osećaje i izabrati kako ćete reagovati u određenoj situaciji, odnosno odlučujete o svojoj sudbini.
Pokrenite svoj um, upoznajte sebe, ovladajte svojim životom i konačno nađite svrhu svog života. Upravo sada. Vreme je i pravi trenutak.

Autor teksta
Jadranka Šunić

Japanska akupunktura pomaže u lečenju mnogih bolesti

Ubadanje tankih igala u određene tačke na koži naziva se akupunktura, i predstavlja metod lečenja u tradicionalnoj kineskoj medicini, koji se primenjuje već više od 5000 godina. Stimulacijom određenih tačaka na telu  preokreće se tok vitalne energije koja je preduslov za psiho fizičko zdravlje organizma.

Akupunktura ima dugu istoriju.Primenjivana je prvo u Kini, zatim  u Koreji i Japanu, da bi krajem 16.-og veka, njena primena počela i u Evropi. 1979. godine  Svetska zdravstvena organizacija priznala  je akupunkturu kao ravnopravnu granu medicine.

Ovaj način lečenja  za razliku od klasičnog načina isključuje upotrebu raznih hemikalija, to jest medikamenata koji mogu imati štetna dejstva, pa je to jedna od prednosti akupunkture.

Razlozi zbog čega se odlučiti na akupunkturu su brojni. Ovo je potpuno prirodna metoda lečenja, pa ukoliko niste pristalica uzimanja lekova, ova metoda lečenja je pravi izbor. Akupunkturom se organizam dovodi u ravnotežu prirodnim putem, sopstvenim snagama.

Japanska akupunktura pomaže u lečenju  širokog spektra bolesti.

Mnoga  istraživanja su dokazala  da je akupunktura odlična za  poboljšanje imuniteta. Hormonski disbalans,hemoroidi, Išijas, problemi sa kolenom, cirkulacijom, zujanje u ušima, glavobolja,  bol u želucu, nesanica, seksualna disfunkcija, impotencija, menstrualne tegobe, PMS, bolne menstruacije, sterilitet, stres, alergija, gojaznost su zdravstveni problemi koji se mogu lečiti japanskom akupunkturom. Podugačka je lista zdravstvenih tegoba i bolesti kod kojih je akupunktura efikasna.  Akupunktura osim što  smanjuje zdravstvene tegobe dovodi i do potpunog izlečenja, uvek bez štetnih posledica.

Ukoliko osoba ima veći broj zdravstvenih problema, akupunktura pomaže svakom od njih. I ovo je jedan od razloga  zašto je akupunktura odlična alternativa brojnim lekovima.

Danas se akupunktura primjenjuje u svakodnevnoj medicinskoj praksi, pa stoga ne čudi da uživa sve veću popularnost među pacijentima. Lečenje akupunkturom  u našoj zemlji polako ali sigurno dobija zasluženo mesto.

Tretman japanske akupunkture  podrazumeva  individualan pristup svakom pacijentu. Zadatak akupunkturologa  je  da pregleda pacijenta, uzme detaljnu anamnezu, a  zatim na osnovu simptoma i zdravstvenog stanja odredi  broj tretmana koji je potreban. U japanskoj akupunkturi koriste se iglice moksa koje su tanke i pliće se ubadaju, tako da pacijent  ubod igle gotovo i ne oseti.

Preporučuje se da se tretman akupunkturom dopuni biljnom terapijom, iz razloga što se akupuntkura i biljna terapija međusobno dopunjuju. Obe terapije se zajedno primenjuju tokom hiljadugodišnje istočnjačke tradicije.