Archive - August 2013

Nameštanje kičme

Kičma predstavlja  glavni deo trupa ili stub našeg tela. Sa kičmenom moždinom čini vezu glave i mozga sa ekstremitetima.  Za dobro funkcionisanje organizma veze između mozga, kičmene moždine i nerava  moraju biti dobre. Dobra veza između mozga i bilo kog  dela našeg tela ide preko kičmene moždine i njenih nerava. Loša veza je posledica krive kičme i prvog vratnog pršljena  koji nije na svom mestu. Kriva kičma i pršljenovi koji nisu na svom mestu mogu biti uzrok  loše veze između mozga i ostalih delova tela I izazvati mnogobrojne probleme i tegobe. Nameštanje kičme  je alternativan    tretman  koji pacijentima  pomaže  u lečenju glavobolje, bolova u leđima i vratu, loše cirkulacije i mnogih drugih tegoba. Osim  nezdravog načina života  uzrok bolova u vratu i leđima, glavobolje,vrtoglavice,  zujanja u ušima, pada koncentracije može biti  nepravilan položaj prvog vratnog pršljena. Nameštanje kičme  ili vraćanje prvog pršljena – atlasa u normalan položaj otkloniće I smanjiti bol,   uspostaviti  samoregulaciju organizma. Vračanjem prvog pršljena u svoje ležište   mišići se opuštaju, pritisak sa nerava se otklanja, a organizam počinje normalno da funkcioniše.

Osobe koje imaju problem u vratnom delu kičme imaju  redovnu je pojavu vrtoglavice, migrene i glavobolje. Nameštanjem  kičme mogu rešiti nastale problem I tegobe.

Pomeranjem prvog  vratnog pršljena  za samo nekoliko milimitara  pacijentima  koji imaju problem sa centrom za ravnotežu rešava se uzrok problema, otklanja bol I olakšavaju   tegobe.

Dugo I nepravilno sedenje  na radnom mestu ili kući za kompjuterom  za rezultat može imati bolove u leđima koji  se takođe mogu  otkloniti nameštanjem kičme  AtlasPROfilax  metodom.

Nameštanje  kičme metodom po Rene-u Schumperliju je najmlađa i najefikasnija metoda nameštanja prvog vratnog pršljena I jedina ima naučni dokaz. Vraćanje prvog pršjenja u svoje ležište ili nameštanje kičme je minimalno invazivan postupak koji nekim pacijentima može biti bolan a nekima ne što zavisi od praga tolerancije bola pacijenta.

Nameštanje  kičme  poverite kiropraktičaru koji  je edukovan, ima diplomu i  praktično iskustvo u nameštanju  prvog pršljena – atlasa.

AtlasPROfilax®  je jedinstvena metoda , kojom se precizno, bezopasno i trajno  prvi vratni pršljen vraća u svoje ležište

Nameštanje kičme je Vaš put do zdravlja