Bol u ramenu

Bol u ramenu

Ono što većina ljudi zovu ramena je zapravo više zglobova koji sa pripojenim tetivama i mišićima omogućavaju veliku pokretljivost. To je najpokretljiviji zglob kod čoveka.Ta pokretljivost ima svoju “manu ”

dodirivanje mekih tkiva ili koštanih struktura u ramenima, pa nasataje bol..Pacijent može osećati bol samo kada pomera svoje rame, ili sve vreme. Bol može biti privremen ili stalan kada zahteva dijagnozu i lečenje.

Većinu problema sa ramenom čine: upala tetiva (tendinitis ili bursitis), nestabilnost, artritisi i prelomi kosti, ali su uvek vezani za probleme vrata  i grudnog dela kičme kao jedan povezani kinetički lanac Ređi uzroci bolova u ramenu su tumori,infekcije i problem isa nervima.

Bol u ramenu

bol u ramenu
Burze su male, tečnošću ispunjene vrećice koje se nalaze u zglobovima u celom telu, uključujući i ramena. One su kao jastuk između kosti i prepokrivajućih mekih tkiva, te pomažu u smanjenju trenja između mišića i kostiju. Tetive povezuju mišiće na kost. Preterano korišćenje mišića  može dovesti do akutnog tendinitisa. Degenerativne bolesti poput artritisa ili trošenje i habanje zbog starosti, može dovesti do hroničnog tendinitisa.

Ponekad, preterano korišćenje ramena  dovodi do upala i oteklina  ovih struktura. Mnoga tkiva u ramenu mogu postati upaljena i bolna i svakodnevnim aktivnostima ako se telo ne održava odgovarajuće. Kifoza vrlo često pogoršava stanje u ramenima Mnoge aktivnosti  cele ruke na primer tenis, rukomet odbojka, košarka, rad na kompjuteru, vožnja, pranje suđa  nošenje čak i manjeg manjeg tereta utiču na ramena i ruke. Spavanje u lošem položaju, a to je sa mnogo podignutih jastuka  utiče na stvaranje tegoba u ramenima.

Prvi korak u rešavanju problema je pronalaženja uzroka bola. Utvrđuje se opšte zdravlje i mogući uzroci problema sa ramenom.

Lečenje uključuje odgovarajuće vežbe kako i po vrsti tako i po jačini.

Pošto u kinetičkom  lancu i vrat i grudni deo kičme imaju uticaja moraju se lečiti sve tri strukture da bi se dobio brz i dugotrajno dobar rezultat. Mobilzacije i manipulacije to jest nameštnja  su važne za dobijanje rezultata smanjenje kontrektura to jest povećanja obima pokreta u ramenima

dr Goran Milojković fizijatar