Archive - January 2011

Sport i kičma

Današnji sport u mnogome se razlikuje od sporta iz perioda industrijske ere i ranije. U doba informatičke ere i sport je napredovao, postao komercijalan, znači finansijski unosan i isplativ, pa sportisti shvataju da nije dovoljno imati samo talenta i trenirati, već na vrhunske rezultate deluju i druga znanja i veštine. Dakle, sportista mora razmišljati globalno i delovati multidisciplinovano.

Uz talenat, rad, pripreme, treninge, to je još mnogo faktora koji mogu uticati pozitivno ili negativno na krajnji rezultat. Među faktore spadaju: zdrav način života, pravilna ishrana, dobar i kvalitetan san, dovoljno odmora, zatim dobra mentalna, psihička i duhovna kondicija.

Profesionalac se mora prema sebi i svom telu ponašati odgovorno i profesionalno.

Kiropraktika je sve prisutnija u sportu, kako profesionalno, tako i amaterski i ide „ ruku pod ruku “ sa sportskom medicinom.
Danas sve veći broj sportista koristi usluge doktora za kičmu. Sportisti koriste tretmane za kičmu kao oblik rehabilitacije, zato što oni pomažu postizanju boljih rezultata, kao preventiva dodatno utiču na funkciju kičme, mišića i celokupnog organizma.

Sportisti koriste usluge doktora za kičmu nakon napornih treninga i takmičenja da bi se osećali još bolje, zdravije i uspešnije.